AVÍS LEGAL

Llegeixi acuradament aquest document. Constitueix l’Avís Legal que estableix les condicions d’ús i regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web ubicat a l’URL: www.notariaprietosabadell.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”).

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web atribueix al visitant la condició d’Usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”), implicant l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquest Avís Legal, amb la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi aquest Lloc Web.

Identificació

 • Titular: MONTSERRAT PRIETO SANTOS (d’ara endavant, la Notaria)
 • NIF: 52154642A
 • Adreça: Av. República, 18, 2ª – 08020 Sabadell (Barcelona)
 • E-mail: notaria@notariaprietosabadell.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici que la Notaria es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. Les modificacions dels termes i condicions d’aquest Avís Legal seran publicades en la mateixa forma en què apareix aquest o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris. L’accés, navegació i utilització del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les modificacions o canvis suposen la seva acceptació.
El Lloc Web, des de la seva posada en funcionament, es dedica a oferir un portal web en el qual es prestin continguts i serveis derivats d’informacions, programes o dades, relatius, a l’actuació notarial (d’ara endavant, els “Serveis”).

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de serveis específics es pot trobar sotmès a condicions particulars, que, en tot cas, es mostraran clarament. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o modificar els termes d’aquest Avís Legal. En cas de contradicció, sempre i en tots els casos, prevaldran les condicions particulars.

Atenció a l’Usuari

La Notaria, com a responsable del Lloc Web, posa a disposició dels usuaris un servei d’atenció a l’Usuari, disponible de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 14.00 hores, en el qual s’atendran totes les consultes, queixes i suggeriments plantejats en relació amb la subscripció de qualsevol dels Serveis.

En concret, les vies de contacte posades a disposició dels Usuaris són les indicades en l’apartat d’Identificació.

La Notaria donarà resposta a les reclamacions o consultes rebudes en el termini més breu possible.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Drets sobre el Lloc Web i els seus Continguts

MONTSERRAT ESTRET SANTS és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els Continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitador, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels esmentats drets per part de la Notaria. En accedir al Lloc Web, l’Usuari adquireix un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d’un àmbit domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquest Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de la Notaria o de terceres empreses, porten implícita la prohibició del seu ús sense el consentiment de la Notaria o dels seus legítims titulars. En cap moment, tret de manifestació expressa i per escrit en contrari per part de la Notaria, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web o dels seus continguts confereix a l’Usuari cap dret sobre signes distintius inclosos al Lloc Web.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web i en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o distribuir, per qualsevol medi i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el mateix, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb autorització prèvia, expressa i per escrit de la Notaria o, si escau, del titular dels drets corresponents.

De la mateixa manera, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts del Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als mateixos.

ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines web

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, continguts incrustats, etc., la Notaria informa que aquests són gestionats directament per tercers. La Notaria no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.
En conseqüència, la Notaria no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a una plataforma o pàgina web a la qual es podria establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitador, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament al Prestador als efectes que es procedeixi a desactivar l’enllaç d’accés a les mateixes. En qualsevol cas,
l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre la Notaria i el responsable de la pàgina web aliena.

Enllaços al Lloc Web en altres plataformes i llocs web o xarxes socials.

La Notaria podrà posar a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, en particular, banners, enllaços que permetin els usuaris accedir al Lloc Web des de diferents pàgines, o fins i tot banners en xarxes socials. La inclusió d’aquests enllaços té com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés al Lloc Web.

L’establiment d’aquests enllaços no implica l’existència de cap relació entre la Notaria i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma on es troba l’enllaç, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de la Notaria dels continguts o serveis de les plataformes a les quals redireccionin. El seu titular, fabricant o distribuïdor és l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas la notaria comparteix a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que pugui incorporar-se al Lloc Web cap tipus d’informació de caràcter personal sobre els seus usuaris; la seva única finalitat és l’establerta en aquest Avís Legal, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que l’Usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, sense que la Notaria intervingui en l’esmentat procés.

L’activació i ús d’aquests enllaços pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari (mitjançant connexió o contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de la Notaria. En accedir a xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per la Notaria, que no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que la Notaria no té cap control sobre el contingut allotjat en els esmentats canals, l’Usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis a què l’Usuari pugui accedir a les esmentades pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

Regles d’ús

No està permès i, per tant, les conseqüències seran responsabilitat exclusiva de l’Usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, ni limitador, queda prohibit:

 • Usar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;
 • Usar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Usar el Lloc Web de manera que constitueixi una vulneració dels drets de la Notaria o de qualsevol tercer;
 • Usar el Lloc Web per transmetre o publicar qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona;
 • Usar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
 • Accedir o interactuar amb el Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers, utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui donar lloc a confusió sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats a aquest, a qualsevol servidor de la Notaria, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • Violar o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts allotjats al Lloc Web;
 • Portar a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària de la infraestructura del Lloc Web o dels sistemes o xarxes de la Notaria, així com dels sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; i

Introduir dades que siguin manifestament falses, tant si l’Usuari és coneixedor de l’esmentada circumstància com si no ho és.
L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’Usuari podrà portar aparellada l’adopció per la Notaria de les mesures oportunes emparades en Dret i l’exercici dels seus drets o obligacions, inclosa l’eliminació o bloqueig del compte de l’Usuari infractor, sense que existeixi possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

La Notaria es reserva el dret a retirar tots aquells continguts, aportacions o comentaris que siguin contraris a la llei, la moral i l’ordre públic, a títol enunciatiu, però no limitador, aquells que vulnerin la dignitat de la persona, discriminatoris, racistes, xenòfobs, que siguin contraris a la joventut o la infantesa, pornogràfics o que atemptin contra la seguretat pública. En qualsevol cas, la Notaria no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Responsabilitats i garanties

La Notaria no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació continguda al Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.
En conseqüència, la Notaria no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en els continguts esmentats; (iii) l’absència de virus o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin per al mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; ni (vi) els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la Notaria estableix, o a través de la vulneració de sistemes de seguretat.

No obstant això, la Notaria declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el bon funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats, així com per evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels Usuaris.

La Notaria no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament al Prestador perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

La Notaria no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes en les quals s’ubiqui un banner enllaçat al Lloc Web. La Notaria no assumirà cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions. En cas que qualsevol Usuari del Lloc Web dugués a terme alguna actuació susceptible de ser considerada il·lícita, il·legal, contrària a les lleis o que pogués suposar la infracció o vulneració de drets de tercers, ho farà sota la seva total responsabilitat, mantenint indemne al Prestador per les seves actuacions.

Suspensió del lloc web

La Notaria es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament o descàrrega del contingut o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense notificació prèvia, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquest Avís Legal, sense que existeixi la possibilitat per a l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) , el tractament de les dades de l’Usuari es realitzarà conforme a la Política de Privacitat del Lloc Web.

General

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran ni ampliaran la interpretació d’aquest Avís Legal. Així mateix, la Notaria podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa manera que apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat.

Els serveis posats a disposició de l’Usuari podran ser variats per la Notaria sense necessitat d’avís previ. En el cas que algun dels serveis oferts tingui condicions particulars, aquestes seran degudament informades a l’Usuari i hauran de ser acceptades anteriorment a la seva prestació.

De la mateixa manera, la Notaria podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després de l’esmentada extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats anteriorment en aquest Avís Legal.

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l’esmentada nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del mateix.

El no exercici o execució per part de la Notaria de qualsevol dret o disposició contingut en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que han de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre la Notaria i els usuaris del Lloc Web. No obstant això, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb el Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, la Notaria i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell (Barcelona – España).

Per presentar reclamacions sobre l’ús dels nostres serveis, pot enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat d’Identificació. Ens comprometem a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Adreça de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició l’adreça següent:

Av. República, número 18, 2n, 08202 – Sabadell (Barcelona)
Suport Telefònic: 937457800