SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

TESTIMONIS I LEGITIMACIONS

El testimoni o compulsa permet obtenir una còpia del document original, que tindrà ple valor probatori ja que el Notari dona fe en expedir el testimoni, que és una reproducció exacta i fidel del document original que li ha estat exhibit.

La legitimació d’una firma pel Notari serveix per acreditar que la firma del document és d’una persona determinada.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA