SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

ACTES

Document en el qual el Notari fa constar fets o circumstàncies que presenciï o li constin. A diferència d’altres documents notarials, com les escriptures públiques o les pòlisses, on es recullen contractes, les actes tenen per objecte fets que el Notari percep pels seus sentits o que considera acreditats prèvies les proves pertinents.

El seu valor és que prova de manera incontestable el fet que constitueix el seu objecte, sense que sigui discutible, ni tan sols en un judici. N’hi ha de molts tipus, però les més habituals són les de presència, manifestacions, remissió de documents per correu, notorietat i notificació i requeriment. També existeixen altres, com les d’exhibició de coses o documents, les de protocol·lització, les de dipòsit, les de subhastes i sortejos etc.

Reservi cita prèvia i vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor

Indiqui’ns el motiu pel qual vol instar l’acta; a continuació li indicarem la documentació necessària segons el tipus d’acta.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA