SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

PÒLISSES

És un altre dels documents que es poden atorgar en una Notaria. Serveix bàsicament per formalitzar contractes financers que s’obtenen i negocien amb els bancs (préstecs, crèdits, descomptes, avals, rènting, leasing, confirming, factoring, etc.). Normalment es redacten de forma unilateral i en format estandarditzat per l’entitat financera que intervé en l’operació.

El gran avantatge que té la intervenció del Notari en la pòlissa és que la converteix en document públic, amb la qual cosa en cas que existeixi incompliment, es podrà reclamar judicialment de forma directa, sense necessitat de passar per una fase probatòria prèvia.

Per a la firma de la pòlissa, a diferència de les escriptures, no és necessari que compareguin totes les parts en un mateix acte davant del Notari, poden anar a la Notaria en moments diferents i fins i tot s pot firmar el mateix document en Notaries diferents (pòlissa desdoblada).

A la nostra Notaria, a més, per raó de la seva especialització i llarga experiència en la intervenció de pòlisses, oferim tant al particular com a l’entitat financera una gran rapidesa i agilitat, sense esperes ni necessitat de cita prèvia.

Vingui amb el seu document d’identitat original i en vigor en l’horari habitual de la Notaria

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA