SERVEIS

SEMPRE PREPARATS PER SERVIR A LA COMUNITAT

LES NOSTRES ÀREES DE SERVEIS

El nostre equip sempre està preparat per atendre consultes i resoldre amb agilitat tots els tràmits notarials. Atenem tant particulars com empreses i la nostra missió és treballar sempre amb rapidesa i amb la major transparència possible.

FISCALITAT

Qualsevol acte de transcendència patrimonial que formalitzi a la Notaria té conseqüències fiscals.

Demani’ns informació

  • ITP: S’aplica a les compravendes entre particulars. Existeixen tipus reduïts, el general és el 10% del preu.
  • AJD: S’aplica juntament amb l’IVA i assoleix l’1,5% del valor fiscal.
  • IVA: En les transmissions de primer habitatge, el 10% del preu; en els locals, el 21%.
  • ISD: S’aplica a les herències i donacions. Existeixen importants reduccions. L’import varia en funció de la residència del difunt, del donatari o del lloc on s’ubiquin els immobles.
  • IIVTNU (Plusvàlua): Es genera en vendre o rebre, ja sigui per herència o donació, immobles urbans. Es a càrrec del venedor, hereu o donatari. L’import varia segons el municipi, i en cas de que el venedor consideri que no existeix un efectiu increment de valor de la finca des de la seva adquisició fins a la seva transmissió, el venedor pot al·legar la no subjecció davant l’ajuntament, si bé aquesta al3legació serà objecte de comprovació per part de l’Ajuntament corresponent.
  • IRPF: Si vens, dones, aportes a societat o realitzes qualsevol acte de disposició, informa’t sobre les conseqüències en la declaració de la renda de l’any següent.
  • IBI (Contribució): En general, i a falta de pacte sobre qui l’ha de pagar, està obligat a pagar-lo el venedor qui, tanmateix, i segons recent jurisprudència, el podrà repercutir al comprador en proporció al temps que n’hagi estat el propietari.

NECESSITA AJUDA AMB els SEUS TRÀMITS NOTARIALS?

Estem al seu servei

CONTACTAR NOTARIA